Ustavující schůze KK Kamarádi

Schůze ze dne 5. srpna 1936, které se zúčastnili zájemci, kteří chtějí ustaviti kroužek kuželkářů v Praze II-Hořejší nové město, Horská ulice číslo 4.

Po zralé úvaze rozhodli jsme se založiti kroužek kuželkářů, jemuž jsme dali jméno „KAMARÁDI“, abychom vždy na paměti měli, že v kuželníku jsme si všichni rovni a kdo silnější hrou, by nepodceňoval slabšího a kdo lepší postavením, podej kamarádsky ruky své i pomoci chudšímu, neb nezaměstnanému. Na těchto základech kamarádství chceme pracovati a býti vzorem všem, kteří chtějí pracovati s námi v našem kroužku!

Dvořák Boh., Mottl Frant., Exner Jindř., Hanzlík Kar., Kriso Karel, Tošovský Frant., Čap Jos., Havlena Vil., Tošovský Lad., Němec Voj., Vobořil Jos., Kacl Jos., Hartl Frant. a mnoho těch jmen ještě očekáváme, abychom uvedli tuto ryze kamarádskou „mašinku“ do pohybu. Je nám všem nějak radostno při pomyšlení, že kuželkářská hra jest zahrnuta do rámce sportu a to čistě amatérského! Chápeme se s chutí do práce a žádný při volbě funkcionářů funkci neodmítá. A tak zvolen prozatímní výbor Klubu kuželkářů Kamarádi. Za předsedu navržen a zvolen Mottl Frant. jednohlasně, za místopředsedu Hanzlík Kar., na prozatímního jednatele Tošovský Frant., za pokladníka Exner Jindř., kapitánem Dvořák Boh. a místokapitánem Kriso Karel. Funkce tyto zastávají jmenovaní kamarádi prozatímně, jelikož nevíme, zda Zemský úřad schválí nám kuželkářské stanovy.

Další práce bude se zakládati tedy až po schválení stanov Zemským úřadem. Zatím jako důležitý bod naší působnosti usnesli jsme se požádati PT Správní výbor DTJ Praha II, Hořejší Nové město, za propůjčení kuželníku.

PT Správní výbor DTJ Praha II, Hořejší Nové Město nám vyšel vstříc velmi solidně a kuželník nám smluvně propůjčuje za poplatek Kčs 10,-, slovy deset za každý hraný den. Na návrh místokapitána Kriso rozhodli jsme se pro používání kuželníku v úterý a v sobotu. Co meziklubových zápasů se týče mimo ustanovené platí kroužek náš rovněž poplatek ve stejné výši.

Tošovský Frant., jednatel

Doslovné znění zápisu z ustavující schůze KK Kamarádi.

 

Seznamte se s historií

Zdroj: Čtyřicetpět let kuželkářského oddílu TJ Praga, Praha (1936 – 1981), zpracoval Antonín Pohořelý, probíhá digitalizace kroniky, obrázek AHMP.

Kamarádi Karlov, z. s. - Transparentní účet: 2602402970/2010
Telefon: + 420 792 305 978
Datová schránka: 9w8d859
Bělehradská 66
120 00 Praha 2