Připojujeme se k otevřenému dopisu organizací a spolků k účasti veřejnosti

Vláda chystá novelu stavebního práva, která povede ke změnám v možnostech zapojení veřejnosti. Nesouhlasíme s touto novelou, vadí nám omezení práv veřejnosti vyjadřovat se ke stavebním záměrům navzdory jejich případným negativním vlivům na životní prostředí. Připojujeme se tímto k otevřenému dopisu organizací a spolků k účasti veřejnosti.

Zúčastnili jsme se diskusního večera, který Arnika uspořádala v Městské knihovně. Náměstek ministra životního prostředí ČR Mgr. Petr Hladík (KDU – ČSL) představil názor ministerstva. „Při povolování stavby bude muset stavebník získat jednotné environmentální stanovisko (JES) za životní prostředí, stanovisko památkářů a dopravy – když jeden z nich řekne ne, výsledek je ne. Aby byl výsledek ano, musí být ve stanovisku třikrát ano.” Ohledně účasti veřejnosti ve stavebních řízeních podle něj ministerstvo podpoří účast veřejnosti při kácení stromů mimo les (pokud se netýká výstavby) a při výjimce u zvláště chráněných druhů. V otázce účasti veřejnosti ale zatím není úplně jasno a bude záležet na politické shodě v rámci koalice.


 

Kamarádi Karlov, z. s. - Transparentní účet: 2602402970/2010
Telefon: + 420 792 305 978
Datová schránka: 9w8d859
Bělehradská 66
120 00 Praha 2